ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Γενικά

Η εταιρία “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΤ.ΕΡ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.”, έχει ως αντικείμενο την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών και μελετών, εργαστηριακών & επί τόπου δοκιμών, καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο έργων σε δοκιμές εδαφών, αδρανών υλικών, ασφαλτικών και σκυροδέματος. Ιδρυτής και διαχειριστής της εταιρίας είναι ο Γεώργιος Διδασκάλου, Πολ. Μηχανικός, από το 1963 με τεράστια εμπειρία σε πλήθος γεωτεχνικών μελετών και πλούσιο βιογραφικό. Η εταιρεία προέκυψε ως φυσική συνέχεια του γραφείου & εργαστηρίου “Γεώργιος Διδασκάλου”, μετά την ανάγκη ανάπτυξης των δραστηριοτήτων με μεγαλύτερης τάξης πτυχίο. Το γραφείο & εργαστήριο “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ” είναι ενεργό στη Θεσσαλονίκη από το 1976. Η δραστηριότητά της “ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.”, επεκτείνεται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο και παρέχει υπηρεσίες συμβούλου σε Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Προσφέρει επιστημονική και τεχνική κάλυψη, καθώς και ποιοτικό έλεγχο, σε μια σειρά έργων υποδομής, κτιριακών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών κ.λ.π. Τα εργαστήρια Εδαφομηχανικής, Αδρανών, Σκυροδέματος & Ασφαλτικών είναι όλα εποπτευόμενα από την Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου Υποδομών – Μεταφορών - Δικτύων (ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.). Το εργαστήριο Σκυροδέματος συμμετέχει στο “Σήμα Ποιότητας” του ΕΛ.Ο.Τ. Είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη και στους τρεις τομείς : εδαφομηχανικής, σκυροδέματος, ασφαλτικών. Η “ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.” είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο σκυροδέματος στη Β. Ελλάδα, που διαπιστεύτηκε από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.), με Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 258(3), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. EN ISO/IEC 17025, σε φυσικές, μηχανικές και χημικές εργαστηριακές δοκιμές για το σκυρόδεμα και τα αδρανή. Το προσωπικό της εταιρείας ανέρχεται σε 28 άτομα, εκ των οποίων οι 11 είναι απόφοιτοι Πανεπιστημίου και 4 απόφοιτοι Μεταπτυχιακών σπουδών και παραμένει σταθερό εδώ και χρόνια, εξασφαλίζοντας την άριστη συνεργασία και αυτοματισμό ενεργειών και δραστηριοτήτων. Η επιτυχής πολυετής πορεία του γραφείου μας, απορρέει από την αποδοτική συνεργασία του ανθρώπινου δυναμικού , σε συνδυασμό με τον σύγχρονο και άρτιο τεχνολογικό εξοπλισμό, στις άνετες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας.

• Εγκαταστάσεις

Η ΓΕΩΤΕΡ – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ διαθέτει ιδιόκτητες, ευρύχωρες, πλήρως εξοπλισμένες εγκαταστάσεις, όπου στεγάζεται το αδειοδοτημένο από το ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ., Εργαστήριο Δοκιμών Εδαφομηχανικής και Βραχομηχανικής, Αδρανών, Σκυροδέματος και Ασφαλτικών. Βρίσκονται πίσω από το CARREFOUR, (Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία), επί της οδού Τομπάζη 20, στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2. Διατίθεται πλήρης εξοπλισμός λογισμικού Η/Υ και σύστημα αυτόματης καταγραφής αποτελεσμάτων εδαφικών εργαστηριακών δοκιμών. Ειδικότερα για την επεξεργασία των γεωτεχνικών αποτελεσμάτων και κυρίως τη διεξαγωγή των γεωστατικών ελέγχων και υπολογισμών χρησιμοποιούνται κατάλληλα, αντίστοιχα στο παρουσιαζόμενο πρόβλημα, προγράμματα υπολογισμού και ελέγχου γεωκατασκευών, όπως τα WSLOPE, WINWALLS, ROCKLAB, WWDIM, SLIP CIRCLE, software της SOFISTIK, LARIX 5 κ.α., όπως επίσης και προγράμματα υποστήριξης (Windows, Ms Office, Autocad κ.α).

• Τεχνικός Εξοπλισμός

Το γραφείο μας είναι από τα ελάχιστα εργαστήρια στην Ελλάδα (αν όχι το μοναδικό), που διαθέτει προς εκτέλεση επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (ιδιόκτητα) όλα τα παρακάτω: • Τέσσερα πλήρως εξοπλισμένα, ιδιόκτητα γεωτρητικά συγκροτήματα 1. Γεωτρύπανο CMV 600M (ερπυστριοφόρο, με δυνατότητα κεκλιμένων γεωτρήσεων) 2. Γεωτρύπανο Apageo 560 (ερπυστριοφόρο) 3. Γεωτρύπανο Longyear επ’ αυτοκινήτου 4. Γεωτρύπανο Craelius επ’ αυτοκινήτου • Αυτοκινούμενο Αυτοαγκυρούμενο Στατικό Πενετρόμετρο (20t) της εταιρείας PAGANI Ιταλίας : Εύχρηστο, ευέλικτο, μικρού μεγέθους, προς εύκολη πρόσβαση σε θέσεις, όπου ένα φορτηγό δεν μπορεί να φτάσει. • Δυναμικό Πενετρόμετρο 20t της εταιρείας PAGANI Ιταλίας : Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις όπου απαιτείται • Πρεσσιόμετρο Menard • Στατικό Πενετρόμετρο 10 ton με αιχμή Begemann • Στατικό Πενετρόμετρο 20 ton • Πενετρομετρήσεις με αιχμή Begemann • Πενετρομετρήσεις με πιεζοκώνο για την σύγχρονη μέτρηση των πιέσεων των πόρων • Ηλεκτρικές Πενετρομετρήσεις • Πενετρομετρήσεις με σεισμοκώνο για την μέτρηση της ταχύτητας του σεισμικού κύματος. • Κλισιόμετρο: Για μετρήσεις πλευρικών μετακινήσεων εδαφών • Επίπεδο Ντιλατόμετρο Marchetti : Ιδεώδες για γρήγορη, φθηνή γεωτεχνική έρευνα, σε αμμώδη, ιλυώδη & αργιλώδη εδάφη. Προσδιορίζει άμεσα ή έμμεσα τα εξής : α) Στρωματογραφία εδάφους β) Cu – αστράγγιστη αντοχή αργίλου γ) γm - υγρό φαινόμενο βάρος δ) φ – γωνία εσωτερικής τριβής αμμών ε) Dr – σχετική πυκνότητα άμμων ζ) Μ – μέτρο συμπιεστότητας εδάφους η) ko – συντελεστής οριζόντιας ώθησης θ) O.C.R. – λόγος υπερ-ρευστοποιήσεως ι) τιμή CBR κ) Πιθανότητα ρευστοποιήσεως αμμωδών στρώσεων λ) Επιφάνεια ολισθήσεως αργιλικών πρανών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

• Γεωτεχνικές Έρευνες

• Δειγματοληπτικές περιστροφικές γεωτρήσεις. Δυνατότητα εκτέλεσης κεκλιμένων γεωτρήσεων και σε περιορισμένο χώρο ή με δυσκολία πρόσβασης. • Εγκατάσταση οργάνων μέτρησης μετακινήσεων εδάφους: Εγκατάσταση κλισιομέτρων, εκτασιομέτρων, μαγνητικών εκτασιομέτρων, πιεζομέτρων, κ.α. • Εκτέλεση επί τόπου δοκιμών στατικών & δυναμικών πενετρομετρήσεων, πρεσιομετρήσεων (Menard), ντιλατομετρήσεων (Marchetti). Το γραφείο μας είναι από τα ελάχιστα εργαστήρια στην Ελλάδα (αν όχι το μοναδικό), που διαθέτει προς εκτέλεση επί τόπου δοκιμών εδαφομηχανικής (ιδιόκτητα), όλα τα παρακάτω: • Τέσσερα γεωτρύπανα (δύο σύγχρονα, ευέλικτα ερπυστριοφόρα και δύο επί αυτοκινήτου) • Ρυμουλκούμενο Στατικό & Δυναμικό Πενετρόμετρο: 10t, εύχρηστο μικρού μεγέθους προς εύκολη πρόσβαση σε θέσεις όπου ένα φορτηγό δεν μπορεί να φτάσει. • Αυτοκινούμενο Δυναμικό και Στατικό Πενετρόμετρο: 20t, εύχρηστο μικρού μεγέθους προς εύκολη πρόσβαση σε θέσεις όπου ένα φορτηγό δεν μπορεί να φτάσει. • Εκτελούνται στατικές πενετρομετρήσεις είτε με αιχμή Begemann είτε με πιεζοκώνο για την σύγχρονη μέτρηση των πιέσεων του νερού των πόρων, είτε με σεισμοκώνο για την σύγχρονη μέτρηση της ταχύτητας του σεισμικού κύματος. • Πρεσιόμετρο Menard • Κλισιόμετρο: Για μετρήσεις πλευρικών μετακινήσεων εδαφών • Ντιλατόμετρο: Προσφέρει άμεσες μετρήσεις της αστράγγιστης αντοχής του Μέτρου Παραμορφωσιμότητας της γωνίας φ, καθώς και του βαθμού υπερ- ή υπο- στερεοποιήσεως του εδάφους.

• Γεωτεχνικές Μελέτες

Η εταιρία μας έχει εκπονήσει πλήθος γεωτεχνικές μελέτες. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: ΦΡΑΓΜΑΤΑ: Φράγμα Ελάτειας & Τριανταφυλλιάς Φλώρινας, ΥΠΕΧΩΔΕ Φράγμα Φερεκάμπου Σκύρου, Υπ. Γεωργίας Φράγμα Καταφύτου Δράμας, Υπ. Γεωργίας Φράγμα Χαμοκέρασας Ν. Δράμας ΓΕΦΥΡΕΣ: Υψηλή γέφυρα Πλατανόβρυσης Θησαυρού Νέστου, Μηχανική Α.Ε. Ανισόπεδη διάβαση Χαμοστέρνας Αθηνών, Ελλην. Τεχνοδομική Α.Ε. Ανισόπεδη διάβαση Λεωφόρου Κέννεντυ Θεσσαλονίκης, Μηχανική Α.Ε. ΚΤΙΡΙΑ: Γυμνάσιο-Λύκειο Αμαρουσίου Αττικής, Ο.Σ.Κ. Καζίνο Θεσσαλονίκης, Regency Hyatt, Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. Ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, Regency Hyatt, ΑΚΤΩΡ Α.Ε. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ: Εθν. οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Τμ. Μ. Μοναστήρι-Λάρισα, ΥΠΕΧΩΔΕ "Εγνατία Οδός", Τμ. Λυκοπόδι-Μακρυχώρα, ΥΠΕΧΩΔΕ "Εγνατία Οδός", Τμ. Κρυσταλλοπηγή-Ψηλορράχη, ΥΠΕΧΩΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Αρδευτικό δίκτυο Σερρών, Τμ. Παλαιωκόμης-Μυρκίνου, Υπ. Γεωργίας Αρδευτικό δίκτυο Βοϊράνης Καλαμπακίου Δράμας, Υπ. Γεωργίας Αναχώματα Αρτζάν-Αματόβου, Υπ. Γεωργίας ΣΗΡΑΓΓΕΣ: Σήραγγα αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ Καβάλας Σήραγγα αποχέτευσης Παληού Καβάλας Σήραγγα Γκρίγκας, Εγνατίας Οδού ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων μετρήσεων μετακινήσεων εδάφους ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑ : Mediterranean Cosmos στην Πυλαία Θεσσαλονίκης Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Μουσείο Τεχνολογίας & Επιστημών στη Θέρμη ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Επέκταση Αεροδρομίου Μακεδονίας Ξενοδοχείο Χανδρή επί των Οδών 26ης Οκτωβρίου 48, Ερμιόνης & Ανδρέου Γεωργίου 13 Επέκταση Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Επέκταση Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας Επέκταση Κλινικής Αγ. Λουκά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων επί των Οδών Γιαννιτσών & Μαντείων Ανέγερση Τ.Ε.Ε. Σταυρούπολης Επέκταση ΔΕΛΑΣΑΛ στη Θεσσαλονίκη Χαρίσειο Γηρηκομείο Θεσσαλονίκης Κτίριο ΣΠΑ του ΣΕΔΕΣ στη Θέρμη Συγκρότημα Εμπορικών Αποθηκών & Γραφείων στη Σίνδο – ΔΕΛΤΑ ΑΕ Πολυκατάστημα ALDI επί της Οδού Ιατρού Γωγούση 37 στη Σταυρούπολη Θεσ/νίκης Κατασκευή 6 Καταστημάτων Υπεραγοράς – Επέκταση στην Ελλάδα 2007-2008 (Σέρρες, Γιαννιτσά, Ασπροβάλτα) Μονάδα Συναρμολόγησης Συστημάτων Πληροφορικής, Αγρόκτημα Θέρμης Κτίριο Γραφείων (περιοχή Πλανητάριο) στο Δ. Θέρμης Ανέγερση Οικοδομών Θέρμη Ι & ΙΙ Ανέγερση Οικοδομών Τριάδι Ι & ΙΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Θεσσαλονίκης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Δερβένι Δορκάδα – Α/Κ Λαχανά Carrefour Μαρινόπουλος στην Περαία Θεσσαλονίκης Κατασκευή Χαλύβδινου Δικτύου & Δικτύου Πολυαιθυλενίου στη Δράμα Σταθμοί Φυσικού Αερίου Δρυμού - Κιλκίς – Κατερίνη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Κόμβος Σωζόπολης Ανάπλαση Παραλίας Θεσσαλονίκης από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο ως το Μέγαρο Μουσικής ΧΥΤΑ 2ης & 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής Οδικός Άξονας Μυρίνης – Ροδολίβος Δημοτικός Δρόμος από Διασταύρωση Οδού Νάουσας προς Οικισμό Μεταμόρφωσης Βελτίωση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Οδικού Άξονα Φανού Ειδομένης Υπεραγορά Τροφίμων ΛΙΝΤΛ & ΣΙΑ ΟΕ επί της Οδού Μοναστηρίου 232, Θεσσαλονίκη Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας Κτίριο της AUTOPOINT ΣΤΟ Δήμο Μενεμένης Ψυχιατρική Κλινική στο Νέο Κεραμίδι Υδροδότηση ΒΙΠΕ Καβάλας

• Ποιοτικός Έλεγχος Υλικών

Επισημαίνεται ότι η ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ ΕΕ είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο, που ιδρύθηκε στην Θεσσαλονίκη και στους τρεις τομείς: εδαφομηχανικής, σκυροδέματος, ασφαλτικών. Τα εργαστήρια εδαφομηχανικής – βραχομηχανικής, αδρανών, σκυροδέματος & ασφαλτικών είναι εποπτευόμενα από το Υπουργείο Υποδομών – Μεταφορών – Δικτύων (ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ.). Η ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε. είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στη Βόρεια Ελλάδα, που έχει λάβει από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 258(3), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. EN ISO/IEC 17025, σε φυσικές, μηχανικές και χημικές εργαστηριακές δοκιμές για το σκυρόδεμα και τα αδρανή.

- Εργαστήριο Εδαφομηχανικής & Βραχομηχανικής

1. Προπαρασκευή σε ξηρή κατάσταση διαταραγμένων δειγμάτων εδάφους για εργαστηριακές δοκιμές (Ε105-86/1). 2. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας εδάφους (Ε105-86/2). 3. Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους συνεκτικών εδαφών (Ε105-86/3). 4. Προσδιορισμός ειδικού βάρους εδαφών (Ε105-86/4). 5. Προσδιορισμός ορίου υδαρότητας, ορίου πλαστικότητας & δείκτη πλαστικότητας (Ε105-86/5, 6). 6. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκων & χονδρόκοκκων αδρανών υλικών & ξηρή μέθοδος (Ε105-86/7). 7. Προσδιορισμός υλικού λεπτότερου του κόσκινου Νο 200, σε αδρανή υλικά (Ε105-86/8). 8. Κοκκομετρική ανάλυση με αραιόμετρο (Ε105-86/9). 9. Δοκιμή μονοδιάστατης στερεοποίησης (Ε105-86/13). 10. Τάση διόγκωσης στη συσκευή στερεοποίησης (ASTM D4546-85). 11. Δοκιμή ανεμπόδιστης θλίψης (Ε105-86/14). 12. Τριαξονική δοκιμή (Ε105-86/15). 13. Δοκιμή άμεσης διάτμησης (Ε105-86/16). 14. Δοκιμή υδροπερατότητας (μεταβαλλόμενου ύψους) (Ε105-86/18). 15. Προσδιορισμός του συντελεστή υδροπερατότητας στη συσκευή στερεοποίησης (Οιδήμετρο) (Ε105-86/19). Εργαστήριο Βραχομηχανικής 1. Προσδιορισμός φυσικής υγρασίας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/1). 2. Προσδιορισμός πορώδους & πυκνότητας δειγμάτων πετρώματος (Ε103-84/3). 3. Προετοιμασία κυλινδρικών βραχωδών δοκιμίων & προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/4 & ASTM D4543/85). 4. Προσδιορισμός της αντοχής σε ανεμπόδιστη θλίψη διαμορφωμένου κυλινδικού δοκιμίου & υπολογισμός λόγου Poisson (Ε103-84/4 & ASTM D 3967-95). 5. Προσδιορισμός της αντοχής σε σημειακή φόρτιση διαμορφωμένου κυλινδρικού δοκιμίου (Ε103-84/5). 6. Θλίψη κατά γενέτειρα – Brasilian Test Rock characterization testing and monitoring I.S.R.M. suggested methods E.T. Pergamon Press 1981 (ASTM D3967/95).

- Εργαστήριο Αδρανών (Υλικών Οδών)

1. Παρασκευή δείγματος για εργαστηριακές δοκιμές (ASTM C702-98). 2. Κοκκομετρική ανάλυση λεπτόκοκκου & χονδρόκοκκου υλικού (ASTM C136-96). 3. Προσδιορισμός ποσοστού υλικού λεπτότερου του Νο 200 (ASTM C117-95). 4. Προσδιορισμός βέλτιστης πυκνότητας – υγρασίας (πρότυπη μέθοδος Proctor) (Ε 105-86/10). 5. Προσδιορισμός βέλτιστης πυκνότητας συμπύκνωσης με βάρος (τροποποιημένη μέθοδο Proctor) (Ε 105-86/11). 6. Δοκιμή Καλιφορνιακού λόγου φέρουσας ικανότητας C.B.R. (Ε 105-86/12). 7. Δοκιμή ισοδύναμο άμμου (ASTM D 2419-95). 8. Δοκιμή Los Angeles – αντοχή σε φθορά, τριβή & κρούση (ASTM C 131-96 & ASTM C 535-96). 9. Δοκιμή Deval – αντοχή αδρανών σε φθορά, τριβή & κρούση (NF P18-577-79). 10. Δοκιμή υγείας – αντοχή αδρανών σε αποσάθρωση (ASTM C 88-99a). 11. Ειδικό βάρος & απορροφητικότητα λεπτόκοκκων αδρανών (ASTM C128–97). 12. Ειδικό βάρος & Απορροφητικότητα χονδρόκοκκων αδρανών (ASTM C127–88). 13. Δοκιμή οργανικών με τη μέθοδο της υγρής ανάφλεξης (AASHTO T 194-87). 14. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - Προσδιορισμός του διαγράμματος κοκκομετρίας – μέθοδος με κόσκινα (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.01-1998). 15. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Προσδιορισμός κοκκομετρικών κλασμάτων – κόσκινα δοκιμών, ονομαστικό μέγεθος διατομών κοσκίνων (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.02-1996). 16. Δοκιμές γενικών ιδιοτήτων των αδρανών – μέθοδοι μείωσης μεγέθους εργαστηριακού δείγματος (ΕΛΟΤ ΕΝ 932.02-2000). 17. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – δείκτης πλακοειδούς (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.03-1997). 18. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - προσδιορισμός της μορφής των κόκκων – δείκτης μορφής (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.04-2008). 19. Δοκιμές γεωμετρικών ιδιοτήτων των αδρανών - αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος (παιπάλης) – δοκιμή ισοδυνάμου άμμου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.08-2000). 20. Δοκιμή των μηχανικών και φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών - προσδιορισμός της πυκνότητας των κόκκων και απορρόφησης νερού (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.06-2000). 21. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων των αδρανών σε θερμικές και καιρικές μεταβολές - δοκιμή θειικού μαγνησίου (ΕΛΟΤ ΕΝ 1367.02-1999). 22. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Προσδιορισμός της αντίστασης σε φθορά (micro – Deval) (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.01-1996). 23. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Μέθοδοι Προσδιορισμού της αντίστασης σε θρυμματισμό - Los Angeles (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.02-1998). 24. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των μηχανικών & φυσικών ιδιοτήτων των αδρανών – Προσδιορισμός φαινόμενου βάρους και κενών μη συμπυκνωμένου υλικού (ΕΛΟΤ ΕΝ 1097.03-1999). 25. Δοκιμές για τον προσδιορισμό των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των αδρανών - Ποιοτική αξιολόγηση λεπτόκοκκου κλάσματος – δοκιμή μπλε του μεθυλενίου (ΕΛΟΤ ΕΝ 933.09-1999).

- Εργαστήριο Σκυροδέρματος

1. Δειγματοληψία νωπού σκυροδέματος (ΣΚ-305) 2. Προσδιορισμός κάθισης νωπού σκυροδέματος (ΣΚ-309) 3. Συντήρηση κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος διαστάσεων 15x15x15cm (ΣΚ-303, ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.02) 4. Αντοχή σε θλίψη κυβικών δοκιμίων σκυροδέματος διαστάσεων 15x15x15cm & πυρήνων σκυροδέματος (ΣΚ-304 & ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.03) 5. Επί τόπου πυρηνοληψία σκληρυμένου σκυροδέματος (Εγκύκλιος Ε7, ΚΤΣ-97) 6. Επιπέδωση βάσεων κυλινδρικών δοκιμίων σκυροδέματος (Εγκύκλιος Ε7, ASTM C617-09a, ASTM C109 / C109M-08) 7. Προσδιορισμός βάθους ενανθράκωσης σκυροδέματος (Μέθοδος RILEM CPC-18) 8. Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – κρουσίμετρο (ASTM C805) 9. Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – υπέρηχοι (ASTM C597) 10. Προσδιορισμός αντοχής σκυροδέματος με μη καταστροφικούς μεθόδους – ήλοι (Μέθοδος Κ. Δεμίρη – Θ. Τάσιου) 11. Ανίχνευση οπλισμών σκυροδέματος με μαγνητικές μεθόδου (προσδιορισμός θέσης, βάθους & διαμέτρου οπλισμού)

- Εργαστήριο Ασφαλτικών (Υλικών Οδοστρωμάτων)

Εργαστηριακές Δοκιμές Ασφαλτομίγματος : 1. Ποσοτική εκχύλιση ασφάλτου από ασφαλτικά μίγματα οδοστρωσίας (ASTM D 2172–95). 2. Κοκκομετρική ανάλυση εκχυλισθέντος αδρανούς υλικού (AASHTO T 30 – 93, ASTM C 136–96). 3. Προσδιορισμός ειδικού βάρους συμπιεσμένων ασφαλτικών μιγμάτων (ASTM D 1188 – 96, D 2726–96). 4. Προσδιορισμός θεωρητικά μέγιστου ειδικού βάρους και πυκνότητας ασφαλτικών μιγμάτων (ASTM D 2041–95). 5. Υδροφιλία (ASTM D 1664–66). 6. Αντίσταση σε πλαστική παραμόρφωση των ασφαλτικών μιγμάτων δια της συσκευής Marshall (ASTM D 1559–89). 7. Επίδραση του νερού επί της συνοχής συμπυκνωθέντων ασφαλτικών μιγμάτων – Αντοχή σε θλίψη ασφαλτικών μιγμάτων (ASTM D 1074, D 1075–96). 8. Καθορισμός του βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτικών μιγμάτων (AASHTO T 230–82). 9. Μελέτη σύνθεσης ασφαλτομίγματος (MS–2). Εργαστηριακές Δοκιμές Ασφάλτου : 1. Δοκιμή διεισδύσεως (ASTM D 5–97, D 946–82 (93)). 2. Δοκιμή μαλθώσεως (ASTM D 36–76). 3. Δοκιμή ολκιμότητας (ASTM D 113–86 (92)). 4. Δοκιμή υγρασίας (ASTM D 95–62).

• Εκτέλεση Γεωτρήσεων Γεωθερμίας - Εγκατάσταση Γεωεναλλάκτη

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Κάτω από τα πόδια σας βρίσκεται μια τεράστια πηγή ενέργειας. Τι είναι η αβαθής γεωθερμία Είναι γνωστό ότι η θερμοκρασία της γης είναι περίπου σταθερή ανεξάρτητα αν είναι καλοκαίρι ή χειμώνας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε βάθος από 6 μ. έως 100 μ. η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και είναι περίπου ίση με την μέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα για τον συγκεκριμένο τόπο. Στην χώρα μας αυτό σημαίνει ότι σε τέτοιο βάθος η θερμοκρασία βρίσκεται ανάμεσα στους 18-20°C. Λόγω της πολύ μεγάλης θερμοχωρητικότητας του υπεδάφους η αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια, όπως εξηγήθηκε παραπάνω, είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για την θέρμανση κατοικιών και γενικά χώρων, όπου ζούμε και εργαζόμαστε. Η δυνατότητα αυτή έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί εξοικονομείται έτσι σημαντική ποσότητα καυσίμου για την θέρμανση κατοικημένων χώρων προς όφελος της οικονομίας, αλλά και του περιβάλλοντος, αφού όπως ξέρουμε η χρήση του οποιουδήποτε καυσίμου οδηγεί αναπόφευκτα και σε ατμοσφαιρική ρύπανση. Πολλές χώρες ανάμεσά τους οι Σκανδιναβικές, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή για θέρμανση τον χειμώνα. Στην εύκρατο ζώνη η αξιοποίηση της αβαθούς γεωθερμίας έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, διότι παρέχει τη δυνατότητα θέρμανσης τον χειμώνα και ψύξης το καλοκαίρι. Η πηγή αυτή ενέργειας έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα: Είναι καθαρή και φιλική προς το περιβάλλον Είναι διαθέσιμη σε οποιοδήποτε σημείο Μπορεί να προσφέρει θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης Τώρα μπορείτε να αποκτήσετε με ασφάλεια, αξιοπιστία και απόδοση, θέρμανση και ψύξη από μία μόνο συσκευή. Η γεωθερμική ενέργεια αντιπροσωπεύει την αιχμή της τεχνολογίας στη θέρμανση και ψύξη. Μεταφέρεται η θερμότητα από και προς το έδαφος για τον κλιματισμό των εσωτερικών χώρων. Και συγκρινόμενη με τα συμβατικά συστήματα η γεωθερμία μπορεί να σας εξοικονομήσει 30% έως 70% από το λογαριασμό σας. Η γεωθερμία είναι το ασφαλέστερο, το καθαρότερο και το πιο αξιόπιστο σύστημα κλιματισμού που μπορείτε να αγοράσετε. Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια απεριόριστη πηγή. Η σύγκριση της οικονομικότητας ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας σε σχέση με άλλες περισσότερο συμβατικές λύσεις (π.χ. θέρμανση με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, ψύξη με κοινά κλιματιστικά) γίνεται συνήθως αναφορικά με το κόστος εγκατάστασης, το κόστος λειτουργίας και το κόστος συντήρησης κάθε τεχνολογίας. Η παραπάνω σύγκριση θα μας οδηγήσει σε ακριβή συμπεράσματα για το πότε μπορεί να γίνει απόσβεση του υψηλότερου (από άλλες τεχνολογίες) κόστους εγκατάστασης ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας. Για τη σύγκριση λαμβάνονται συνήθως υπόψη οι τρέχουσες τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, αν και μπορεί να υποτεθούν και συγκεκριμένα σενάρια για τη μελλοντική διακύμανση των τιμών τους. Παρά το σχετικά μεγαλύτερο αρχικό κόστος τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας έχουν τρία χαρακτηριστικά που τα κάνουν να ξεχωρίζουν όταν συγκριθούν για ολόκληρη τη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού: χαμηλό κόστος λειτουργίας, μικρότερο κόστος συντήρησης από τα αντίστοιχα συμβατικά συστήματα, μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν και οι αντλίες θερμότητας κοστίζουν περισσότερο από τα συμβατικά συστήματα, τελικά αν λάβουμε υπόψη την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την χαμηλή κατανάλωση ενέργειας καθώς και το (σχεδόν ανύπαρκτο) κόστος συντήρησης, νικητές βγαίνουν οι αντλίες θερμότητας και από οικολογική και από οικονομική άποψη. Η απόσβεση του αρχικού κόστους εγκατάστασης γίνεται σε διάστημα έως 7 ετών. Αβαθής Γεωθερμία - Τρόπος λειτουργίας Ο ακάλυπτος χώρος σας μπορεί να γίνει η πηγή ενέργειας για την άνετη θέρμανση και ψύξη. Κατακόρυφο Κύκλωμα είναι η ιδανική επιλογή όταν ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος. Γεωτρητικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για την ανόρυξη γεωτρήσεων μικρής διαμέτρου μέχρι βάθους 100m. Σωλήνωση σχήματος U τοποθετείται εντός των γεωτρήσεων. Στη συνέχεια οι γεωτρήσεις σφραγίζονται με ειδικό ένεμα για περιβαλλοντικούς λόγους προστασίας του εδάφους και των υπόγειων υδάτων. Η έρευνα έχει αποδείξει ότι τα κλειστά κυκλώματα δεν έχουν καμία δυσμενή συνέπεια στη χλόη, τα δέντρα, ή τους θάμνους. Η εταιρία μας διαθέτει μικρά και ευέλικτα γεωτρύπανα, που είναι ιδανικά για την εκτέλεση γεωτρήσεων αβαθούς γεωθερμίας. Οι έμπειροι συνεργάτες μας, Γεωλόγοι και Μηχανικοί αναλαμβάνουν από την έκδοση άδειας εκτέλεσης γεώτρησης έως τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του εδάφους που απαιτούνται για τη Μηχανολογική Μελέτη Εγκατάστασης Συστήματος Θέρμανσης-Ψύξης με Γεωθερμία.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Σκοπός του Εργαστηρίου της εταιρείας ‘‘ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.” (ΓΕΩΤ.ΕΡ. – ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.) είναι η παροχή αξιόπιστων αποτελεσμάτων δοκιμών και γενικότερα η επίτευξη και η διατήρηση της υψηλότερης δυνατής στάθμης ποιότητας, στις υπηρεσίες που παρέχει. Για τον σκοπό αυτό, το Εργαστήριο μελέτησε και εγκατέστησε Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025:2005, τα σχετικά έγγραφα του Ε.ΣΥ.Δ., καθώς και κάθε άλλης σχετικής με τις δραστηριότητες του Εργαστηρίου, προδιαγραφής. Η συνολική λειτουργία του Εργαστηρίου βασίζεται στην πιστή εφαρμογή των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας και όλο το προσωπικό, που επηρεάζει την ποιότητα γνωρίζει και είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην εφαρμογή των διαδικασιών που αφορούν τη θέση εργασίας του. Η Διεύθυνση του Εργαστηρίου δεσμεύεται να στηρίξει τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας, παρέχοντας όλα τα μέσα για τη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Εργαστηρίου, την επιστημονική ανάπτυξη, την τήρηση άριστης υποδομής και υψηλού επιπέδου ανθρώπινου δυναμικού. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του παρέχεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας και να συμβάλει στην διαρκή εδραίωση και βελτίωσή του. Τα εργαστήρια Σκυροδέματος, Εδαφομηχανικής, Αδρανών & Ασφαλτικών είναι όλα εποπτευόμενα από την Γενική Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας του Υπουργείου ΥΠ.ΜΕ.ΔΙ. Το εργαστήριο Σκυροδέματος συμμετέχει στο “Σήμα Ποιότητας” του ΕΛ.Ο.Τ., από το έτος 2000. Έχει λάβει από το Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε. (Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης), Πιστοποιητικό Διαπίστευσης με Αρ. 258(3), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛ.Ο.Τ. EN ISO/IEC 17025, σε φυσικές, μηχανικές και χημικές εργαστηριακές δοκιμές για το σκυρόδεμα και τα αδρανή. Όλα τα όργανα - συσκευές που χρησιμοποιούνται στα εργαστήρια, διακριβώνονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 932.05.

ΕΡΓΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ Η εταιρία μας έχει εκπονήσει πλήθος γεωτεχνικών μελετών. Αναφέρονται ενδεικτικά οι ακόλουθες: ΦΡΑΓΜΑΤΑ: Φράγμα Γέρμα Φράγμα Ελάτειας & Τριανταφυλλιάς Φλώρινας, ΥΠΕΧΩΔΕ Φράγμα Φερεκάμπου Σκύρου, Υπ. Γεωργίας Φράγμα Καταφύτου Δράμας, Υπ. Γεωργίας Φράγμα Χαμοκέρασας Ν. Δράμας Μελέτη Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής ΓΕΦΥΡΕΣ: Υψηλή γέφυρα Πλατανόβρυσης Θησαυρού Νέστου, Μηχανική Α.Ε. Ανισόπεδη Διάβαση Χαμοστέρνας Αθηνών, Ελλην. Τεχνοδομική Α.Ε. Ανισόπεδη Διάβαση Λεωφόρου Κέννεντυ Θεσσαλονίκης, Μηχανική Α.Ε. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής – Γέφυρα Πορταριάς Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής – Γέφυρα Αγ. Παντελεήμονα ΚΤΙΡΙΑ: Γυμνάσιο - Λύκειο Αμαρουσίου Αττικής, Ο.Σ.Κ. Καζίνο Θεσσαλονίκης, Regency Hyatt, Ελληνική Τεχνοδομική Α.Ε. Ξενοδοχείο Θεσσαλονίκης, Regency Hyatt, ΑΚΤΩΡ Α.Ε. Κτίριο Νομαρχίας Έβρου Υπεραγορές Τροφίμων ALDI στην Βόρεια Ελλάδα Υπεραγορές Τροφίμων CARREFOUR στη Βόρεια Ελλάδα Υπεραγορές Τροφίμων ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΑΕ στη Βόρεια Ελλάδα Υπεραγορές Τροφίμων LIDL ΕΛΛΑΣ ΑΕ στη Βόρεια Ελλάδα Μετρητικός Σταθμός Φυσικού Αερίου στα Ελληνο – Τουρκικά Σύνορα Εργοστάσιο PROTECTA Κτίριο της JUMBO στην Αλεξανδρούπολη Κτίριο της MAKRO ΑΕ στη Θεσσαλονίκη & Ξάνθη Κτίριο MULTIRAMA στην Καβάλα Κτίριο ΙΝΤΕΡΑΣΑΛΟΝΙΚΑ στη Λαχαναγορά Θεσσαλονίκης Τμήμα Σχολής Θεάτρου Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ στη Θέρμη Ξενώνες στο Αγρόκτημα του ΑΠΘ στη Θέρμη Ανάπλαση Στοάς Χιρς στη Θεσσαλονίκη Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στην Κατερίνη ΤΕΙ Μεσολογγίου 7ο & 11ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας Σχολείο Pinewood στη Θεσσαλονίκη Παιδικός Σταθμός Εκπαιδευτήριων Φρυγανιώτη ΑΕ Παιδικός Σταθμός Εκπαιδευτηρίων ΜΑΝΤΟΥΛΙΔΗΣ ΑΕ Λύκεια, Δημοτικά Σχολεία, Παιδικοί Σταθμοί Δήμων Θεσσαλονίκης Ξενοδοχείο Αφοι Χανδρή, επί της οδού 26ης Οκτωβρίου Ξενοδοχειακά Συγκροτήματα στη Βόρεια Ελλάδα Κλειστά Γυμναστήρια Συγκροτήματα Θερινών Κατοικιών Αστυνομικοί Σταθμοί Πυροσβεστικοί Σταθμοί Νοσοκομεία Σταθμός Φυσικού Αερίου Ξάνθης M/R U-3530 Σταθμός Φυσικού Αερίου Σερρών Πρατήρια Υγρών Καυσίμων της EKO ΑΒΕΕ Πρατήρια Υγρών Καυσίμων της KAOIL Πρατήρια Υγρών Καυσίμων της AVIN OIL ΑΒΕΝΕΤ Υποκατάστημα Αντιπροσωπείας NISSAN στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης Επέκταση εργοστασίου FIBRAN ΑΕ Βιομηχανικά & Εμπορικά Κτίρια ή Αποθήκες στις περιοχές Σίνδου & Καλοχωρίου στη Θεσσαλονίκη Διάφορα Τεχνικά έργα για τον Οργανισμό Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) Διάφορα Τεχνικά έργα για την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου (ΚΕΔ) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ: Εθν. οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Τμήμα Μ. Μοναστήρι - Λάρισα, ΥΠΕΧΩΔΕ Ολοκλήρωση Μελετών Οδικού Άξονα Νάουσα - Σκύδρα στο Νομό Ημαθίας Ολοκλήρωση Μελέτης Οδού Άξονα Θεσσαλονίκης – Κιλκίς - Δοϊράνης Μελέτη Οδικού Άξονα Νιγρίτας – Δημητριτσίου - Στρυμονικού Γεωτεχνικές μελέτες στον Νομό Μαγνησίας- περιοχή Μακρυράχης του Δήμου Ζαγοράς - Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μαγνησίας Αναβάθμιση Σιδηροδρομικής Γραμμής Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρούπολης Σιδηροδρομική Γραμμή Πολυκάστρου – Ειδομένης Οριστική Μελέτη Οδοποιίας Τμήματος Καλλιθέας – Κρυοπηγής Συμπληρωματικές βελτιωτικές εργασίες στρώσης νέας γραμμής μεταξύ Τοξοτών – Ξάνθης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Τμήμα Λυκοπόδι - Μακρυχώρα, ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ - Τμήμα Κρυσταλλοπηγή - Ψηλορράχη, ΥΠΕΧΩΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Τμήμα Ασπροβάλτας - Στρυμόνα ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Κόμβος Πορταριάς ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Α/Κ Στρυμόνα, Α/Κ Μουσθένης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Λευκόπετρα – Βέροια, Επίχωμα ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Τμήμα Κομοτηνή – Νυμφαία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ – Κάθετος Άξονας Δερβένι - Λαχανάς Μελέτη δαπέδου Αεροδρομίου Μυτιλήνης - ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ: Μελέτη αποχέτευσης – επεξεργασίας & διάθεσης αποβλήτων των βιομηχανικών & κτηνοτροφικών μονάδων περιοχής Λίμνης Κορώνειας Αρδευτικό δίκτυο Σερρών, Τμ. Παλαιωκόμης - Μυρκίνου, Υπ. Γεωργίας Αρδευτικό δίκτυο Βοϊράνης Καλαμπακίου Δράμας, Υπ. Γεωργίας Αναχώματα Αρτζάν - Αματόβου, Υπ. Γεωργίας Υποβιβασμός της στάθμης του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή των δεξαμενών τελικής καθίζησης 41.023 και 41.024 της ΥΑΕΛΜΠΘ – ΥΠΕΧΩΔΕ / ΕΥΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Μελέτη 2ου Κλάδου Αποχετευτικού Αγωγού Θεσσαλονίκης Υποβιβασμός της στάθμης του υπογείου ύδατος στο Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (Ε.Ι.Μ.) στην ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης ΣΗΡΑΓΓΕΣ: Σήραγγα αποχέτευσης ΔΕΥΑΚ Καβάλας Σήραγγα αποχέτευσης Παληού Καβάλας Σήραγγα Γκρίγκας, Εγνατίας Οδού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΩΣ : Εγκατάσταση γεωτεχνικών οργάνων μετρήσεων μετακινήσεων εδάφους για το ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης Εγκατάσταση Τριαξoνικών Επιταχυνσιομέτρων σε δειγματοληπτικές γεωτρήσεις, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΙΤΣΑΚ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΑ : Mediterranean Cosmos στην Πυλαία Θεσσαλονίκης Κατασκευή Νέου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 424 ΓΣΝ Μουσείο Τεχνολογίας & Επιστημών στη Θέρμη ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης Δημαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης Επέκταση Κρατικού Αερολιμένα Θεσσαλονίκης “Μακεδονία” Ξενοδοχείο Χανδρή επί των Οδών 26ης Οκτωβρίου 48, Ερμιόνης & Ανδρέου Γεωργίου 13 Επέκταση Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης Επέκταση Δικαστικού Μεγάρου Βέροιας Επέκταση Κλινικής Αγ. Λουκά στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων επί των Οδών Γιαννιτσών & Μαντείων Ανέγερση Τ.Ε.Ε. Σταυρούπολης Επέκταση ΔΕΛΑΣΑΛ στη Θεσσαλονίκη Χαρίσειο Γηροκομείο Θεσσαλονίκης Κτίριο ΣΠΑ του ΣΕΔΕΣ στη Θέρμη Συγκρότημα Εμπορικών Αποθηκών & Γραφείων στη Σίνδο – ΔΕΛΤΑ ΑΕ Πολυκατάστημα ALDI επί της Οδού Ιατρού Γωγούση 37 στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης Κατασκευή 6 Καταστημάτων Υπεραγοράς ALDI – Επέκταση στην Ελλάδα 2007-2008 (Σέρρες, Γιαννιτσά, Ασπροβάλτα, Σίνδος, Κατερίνη, Ωραιόκαστρο) Μονάδα Συναρμολόγησης Συστημάτων Πληροφορικής, Αγρόκτημα Θέρμης Κτίριο Γραφείων (περιοχή Πλανητάριο) στο Δ. Θέρμης Ανέγερση Οικοδομών Θέρμη Ι & ΙΙ Ανέγερση Οικοδομών Τριάδι Ι & ΙΙ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ Θεσσαλονίκης ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Δερβένι Δορκάδα – Α/Κ Λαχανά Carrefour Μαρινόπουλος στην Περαία Θεσσαλονίκης Κατασκευή Χαλύβδινου Δικτύου & Δικτύου Πολυαιθυλενίου στη Δράμα Σταθμοί Φυσικού Αερίου Δρυμού - Κιλκίς – Κατερίνη ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ : Κόμβος Σωζόπολης Ανάπλαση Παραλίας Θεσσαλονίκης από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο ως το Μέγαρο Μουσικής ΧΥΤΑ 2ης & 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χαλκιδικής Οδικός Άξονας Μυρίνης – Ροδολίβος Δημοτικός Δρόμος από Διασταύρωση Οδού Νάουσας προς Οικισμό Μεταμόρφωσης Βελτίωση Γεωμετρικών Χαρακτηριστικών Οδικού Άξονα Φανού Ειδομένης Υπεραγορά Τροφίμων ΛΙΝΤΛ & ΣΙΑ ΟΕ επί της Οδού Μοναστηρίου 232, Θεσσαλονίκη Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας Κτίριο της AUTOPOINT ΣΤΟ Δήμο Μενεμένης Ψυχιατρική Κλινική στο Νέο Κεραμίδι Υδροδότηση ΒΙΠΕ Καβάλας Thessaloniki Refinery Upgrading Project Civil Works CCR Διευθέτηση Ρέματος Πολίχνης – Ανοικτό Τμήμα εντός των Ορίων των Δήμων Πολίχνης & Συκεών Κτίρια Αποθηκών Στέγαστρα & Χώροι Υγιεινής στο 1388 ΚΛΡΤΜΧ Ν. Ραιδεστού

ΕΔΡΑ

Η “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με διακριτικό τίτλο “ΓΕΩΤ.ΕΡ. - ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ Ε.Ε.”, έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη. Τα γραφεία της, μαζί με τα εργαστήρια Σκυροδέματος, Εδαφομηχανικής, Αδρανών & Ασφαλτικών στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Βρίσκονται πίσω από το CARREFOUR, (Εμπορικό Κέντρο Μακεδονία), στο Δήμο Πυλαίας Θεσσαλονίκης, σε οικόπεδο εμβαδού 4000 m2. Το κτίριο κατόψεως 400 m2, αποτελείται από ημιυπόγειο, ισόγειο και όροφο, συνολικής κτισμένης επιφανείας 1200 m2. Τα γραφεία εμβαδού 200 m2, βρίσκονται στον 1ο όροφο. Ο χώρος των εργαστηρίων έχει εμβαδόν 400 m2.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οδός Τομπάζη 20, Τ.Θ. 21028, Τ.Κ. 55510 Πυλαία, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 0030 2310 478810-1 0030 2310 478805 info@geoter.gr

Η παρών σελίδα χρειάζεται τον Flash Player

Get Adobe Flash player

Εγκαταστήστε τον Player, δεν αργεί πάνω απο ένα λεπτό και θα σας χρειαστεί και σε άλλες σελίδες στο διαδύκτιο